Aanmelding voor lidmaatschap Ondernemersvereniging Vaassen

Hierbij meld ik mij aan als lid van de ondernemersvereniging voor minimaal 2 jaar. De contributie voor het eerste jaar bedraagt 50% van de jaarlijkse contributie. 

Wis handtekening

Penningmeester: Dierck-Jan Gommers 0578 575 050

KvK: 40102206
Rabobank NL15RABO0364479159
info@ondernemersverenigingvaassen.nl