Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 januari jongstleden, gehouden bij Maarten in het Koetshuis, werd een belangrijke verschuiving aangekondigd in de leiderschapsstructuur van de Ondernemersvereniging Vaassen. Ingrid Wentink werd voorgesteld als de nieuwe voorzitter, en de leden keurden haar benoeming goed met brede steun.
Ingrid Wentink, met haar ervaring als ondernemer en haar sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en verduurzaming, wordt gezien als de juiste persoon om de Ondernemersvereniging Vaassen naar een nieuwe fase te leiden. Haar benoeming komt op een moment dat de vereniging zich richt op het versterken van de lokale economie en het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers en continuering van de vele mooie evenementen in Vaassen.
Tijdens haar introductie sprak Ingrid haar waardering uit voor het vertrouwen dat de leden in haar hebben gesteld en benadrukte ze haar toewijding aan het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat in Vaassen. Ze benadrukte ook snel met alle ondernemers kennis te willen gaan maken om het belang van samenwerking en daarin de belangen van de leden optimaal behartigen.
Ingrid Wentink neemt het stokje over van haar voorganger Hans Valent die al eerder in 2023 aftrad. Zij zet in op een gestructureerde aanpak om de doelen van de Ondernemersvereniging Vaassen te realiseren. Met haar zakelijke visie en doelgerichtheid en vele contacten binnen de gemeente Epe, wordt verwacht dat ze een positieve impuls zal geven aan de vereniging en haar leden.

De Ondernemersvereniging Vaassen kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Ingrid Wentink en is optimistisch gestemd over de toekomstige ontwikkelingen onder haar leiderschap. De komende periode zal worden gekenmerkt door kennismaking met de leden, strategische initiatieven, professioneel bestuur en een focus op het versterken van de positie van ondernemers in Vaassen en omgeving.