Op vrijdag 6 oktober vindt alweer de derde editie van Walk and Wine tasting plaats. Met 24 deelnemende ondernemers nu al een succes te noemen! DecoHome Van Triest doet ook nog mee, buiten de al eerder genoemde ondernemers.

Er komen diverse kunstenaars van KUVA op het Wielink terrein te staan en twee kunstenaars bij Bakkerij Hagen voor. Dit betreft de moeder van Daniel. KUVA heeft zelf aangegeven alleen op het Wielink terrein te willen staan, anders wilden ze niet komen.
Mocht het slecht weer zijn, wat we natuurlijk niet hopen, dan willen de kunstenaars in de winkels staan. Wij gaan ervan uit dat we dit met elkaar kunnen oplossen. Helaas zijn er dit jaar minder kunstenaars aanwezig als de andere jaren, omdat het tegelijk met een ander evenement valt.

Verder is er live muziek van de Pianoartiest, de Sfeerheren en Shantykoor Kantje Boord. Deze laatste twee lopen door het dorp heen.

Graag zo spoedig mogelijk de al aanwezige glazen van eerdere edities schoon inleveren bij Luuk en Marja in de winkel. Deze worden op de avond zelf in een kraam bij Van Triest voor de winkel verkocht. Na afloop kunnen de deelnemers deze samen met de deelnemerskaart inleveren. Dit dient voor 22:00 uur ingeleverd te zijn. Dan krijgt men een consumptiemunt van de Ruif en tevens vindt er om 22:00 uur een prijsuitreiking plaats in de Ruif. Er worden 3 winnaars verblijd met een mooie prijs! Om kans te maken op deze prijs dient de deelnemer wel aanwezig te zijn, anders wordt er een volgend lot getrokken. Een deelnemerskaart hoeft niet vol te zijn om kans te kunnen maken op een prijs.

Om zicht te hebben hoeveel glazen er verkocht worden, zullen we bij elk verkocht glas een perforatiegaatje in de deelnemerskaart maken. Zo hebben we namelijk enige controle of mensen daadwerkelijk een glas hebben gekocht.

Wilgrad maakt voor elke deelnemende ondernemer een geplastificeerd kaartje met NIX18, welke op de avond van de winewalk bij iedere deelnemer zichtbaar moet zijn. Deelnemers aan de winewalk moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Onder de 18 jaar mag er geen wijn geschonken worden.

Maak je gebruik van vuurkorven, zorg dan dat er blusmateriaal in de buurt aanwezig is.

De Walk and Wine tasting is uiterlijk om 22:00 uur afgelopen en de winkels dienen dan gesloten te zijn. Dit omdat de vergunning niet langer loopt en we geen problemen met de gemeente willen. Vandaar ook dat de prijsuitreiking om 22:00 uur in de Ruif is.

Het belooft een mooie avond te worden!